Kaartverkoop BACKSTAGE zaterdag

Hier bestelt u kaarten voor ons concert BACKSTAGE op zaterdag 22 januari 2022 aanvang 20.15 uur.
De kaarten kosten per stuk:
Toprang € 24
Rang 1 € 20
Rang 2 € 16
De bedragen zijn inclusief garderobe en pauzedrankje.
Het bedrag van deze bestelling kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL 87 INGB 0000 9347 95
ten name van Vocal Invention, onder vermelding van uw naam en de datum van het concert.
Wilt u alstublieft per datum de betaling overmaken?