Word Vriend van Vocal Invention!

See You Again!, Vrienden van Vocal

Allereerst is dit één van de liedjes de we gaan zingen tijdens ons jubileumconcert op 28 en 29 maart 2020 in het Zaantheater en ja, we hopen u daar graag te ontmoeten.

De afgelopen jaren is Vocal Invention niet alleen gegroeid in ledenaantal, maar ook in muzikaliteit en uitstraling.
We zijn dan ook erg blij met het beleid van de gemeente Zaanstad dat ons in de gelegenheid stelt om subsidie aan te vragen en te krijgen. Een extra financiële injectie, waardoor wij kunnen blijven werken aan kwaliteit. Ook hebben wij een aantal sponsoren die ons regelmatig een financiële impuls geven en last but not least, hebben wij een groot aantal ‘Vrienden’.

De Vrienden van Vocal zijn mensen die ons graag steunen en vaak zijn zij onze trouwste fans. Vrienden zijn vaak ouders of kinderen van onze leden, oud-leden, of gewoon fans die ons een warm hart toedragen.
U kunt Vriend van Vocal worden voor een bedrag van €15 per jaar (maar een hoger bedrag is meer dan welkom). Wij houden u dan op de hoogte van het wel en wee binnen ons koor. Bovendien krijgt u als Vriend € 2,50 korting op één kaartje voor het Zaantheater.

Mocht u Vocal Invention financieel willen steunen, vul dan onderstaand formulier in en volg ons op weg naar maart 2020.

Namens alle leden, heel hartelijk dank en graag tot ziens in het Zaantheater.

Het bestuur van Vocal Invention